هواداران مرتضی پاشایی

 

دل دنیـــــــــــــــــــــــــــــــارو خون کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردی 

 

                                             کــــــــــــــه اینجوری تـــــــــــــــــــــــــــــــو رفتی

 

 

                     یـکی بود...

                             دیگــه نیست...

                                 نبض احساســـــــــــات ایستـــــــــاد

                                                                  تسلیت میگـــــــــــــــــــــم

جمعه بیست و سوم آبان 1393| 23:44 |@!@| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

Adinas